Общи условия за доставчици

Кой може да предлага стоки чрез платформата Osvetlenieto.bg?
 • В платформата могат да предлагат свойте стоки само доставчици с регистрирани търговски фирми;
 • В платформата не се допускат за продажба стоки от частни лица;
Задължения и отговорности на доставчиците:
 • Доставчиците са длъжни да продават чрез платформата на Osvetlenieto.bg само продукти, които покриват изискванията на приложимото законодателство и да давата вярна и актуална информация относно наличността и сроковете на доставка, дължимите данъци и тяхната стойност;
 • Доставчиците са длъжни да издават данъчни документи, като фактури,касови бележки или други платежни документи за всички продадени от тях стоки, заедно с всякакви други документи, изисквани съгласно законодателството;
 • Доставчиците са длъжни да предоставят актуализирана информация за продуктите които предлагат и да гарантират че информацията за характеристиките, техническите спецификации, изображенията/снимките, цените и сроковете за доставка е актуална и вярна;
 • Доставчиците са длъжни сами да актуализират цялата информация за продуктите добавени и предлагани от тях;
 • Доставчиците са длъжни да публикуват информация и изображения/снимки на продуктите в съответствие с указанията и препоръките на Osvetlenieto.bg;
 • Доставчиците са длъжни да използват приложно-програмния интерфейс на Osvetlenieto.bg, за да обменят информация относно поръчките и продуктите;
 • Доставчиците са длъжни да приемат всички поръчки и да отговарят на Клиентите при всяка постъпила поръчка;
 • Доставчиците са длъжни да опаковат правилно поръчаните от клинетите продукти в съответствие с приложимите стандарти и изисквания на съответния куриер, като разходите по приготвянето и опаковането на продуктите за доставка ще бъдат поети от доставчика;
 • Доставчиците са длъжни да се погрижат поръчаните продукти да бъдат доставени на Клиентите, съгласно техните изисквания, на адреса посочен от Клиента, чрез лицензиран куриер или чрез собствен траспорт;
 • Доставчиците са длъжни да носят отговорност както пред Клиентите, така и пред трети страни (компетентните власти, други фирми или физически лица и т.н.) за качеството и съответствието на предлаганите от тях продукти, включително да изпълняват задължението за предоставяне на гаранция за доставените продукти;
 • Доставчиците гарантират продажбата и доставката на предлаганите от тях продукти в съответствие с всички приложими законодателни разпоредби;
 • Доставчиците са длъжни да понасят правните последици за неизпълнението на техните договорни задължения, водещи до налагането на глоби за Осветлението ЕООД, включително да носят отговорност за всяка щета, претърпяна от Осветлението ЕООД, като глоби и обезщетения, претендирани от Клиентите, поради качеството на доставяните продукти и/или продажбата на продукти в нарушение на законови изисквания и да бъдат отговорни самостоятелно, без да замесват Осветлението ЕООД, при всеки спор и за последствията от него, които могат да възникнат във връзка с Клиентите и/или относно поръчаните продукти. В тази връзка, доставчиците също носят отговорност за производителите на продуктите;
Задължения и отговорности на Осветлението ЕООД:
 • След заплащане на съответната такса за участие да предостави достъп до самостоятелен административен панел за платформата за електронна търговия osvetlenieto.bg на конкретния доставчик чрез който доставичка да може да публикува и продава свойте продукти;
 • Да представи продуктите на доставчиците на платформата за електронна търговия osvetlenieto.bg съгласно характеристиките и описанията за тях публикувани от конкретния доставчик;
 • Да позволи на доставчика да променя статуса на продуктите, показани на платформата за електронна търговия osvetlenieto.bg;
 • Да приема поръчки от Клиентите и да изпраща тези поръчки на доставчиците чрез приложно-програмния интерфейс и чрез уеб-базирания потребителски интерфейс;
 • Да използва приложно-програмния интерфейс за обмяна на информация относно поръчките и продуктите;
 • Да предоставя на Клиентите информация отнасяща се до поръчките и/или поръчаните продукти, като за целта дава информацията, получена от доставика;

Вашето мнение

ВАЖНО - COVID-19

Във връзка с извънредното положение и усложнената ситуация в България и света, Ви уведомяваме, че може да има забавяне в сроковете за доставка.
Благодарим Ви за разбирането!
Пазете се и бъдете здрави!