Начини на плащане


Начини на плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи:

1.Наложен платеж.

2. Банков превод.

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Осветлението ЕООД цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката купувачът получава от куриера касов бон и/или фактура, в която е посочена поръчаната стока с дължимата за нея продажна цена, товарителница от избраната куриерска фирма с дължимата сума по доставката. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка). Информация за цената на доставката може да се получи от официалната ценова листа на куриерска фирма Еконт.

Вашето мнение